ŻORY

 

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy "Zachód" mieści się na Osiedlu 700-lecia Żor PU-17-A, Modelarnia MOSIR – obok Klubu "Iskierka".

ZARZĄD  DZIELNICY ZACHÓD INFORMUJE:

 

 

Z POWODU EPIDEMII „KORONAWIRUS” -  POSIEDZENIA ZARZĄDU
W SIEDZIBIE RADY (OS.700-LECIA,OBOK KLUBU „ISKIERKA”)

 

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

 

W TYM CZASIE KONTAKT Z ZARZĄDEM TYLKO POPRZEZ INTERNET LUB TELEFONICZNIE.

TELEFONY NA STRONIE INTERNETOWEJ RADY DZIELNICY ZACHÓD.

 

Szanowni Państwo

Z dniem 09.11.2016 r. rozpoczęła pracę  Rada Dzielnicy "Zachód" wybrana na lata 2016 r-2021 r. Zdajemy sobie sprawę, że spoczywa na nas współodpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie naszej dzielnicy.

Do najważniejszych zadań Rady zaliczyć należy:
·działania na rzecz integracji mieszkańców
·bezpieczeństwo mieszkańców
·współdziałanie z Prezydentem i Radą Miasta na rzecz rozwoju dzielnicy
·bieżące interwencje na zgłaszane problemy mieszkańców
·dążenie do poprawy infrastruktury dzielnicy
·organizacja przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
·organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.