SKŁAD RADY I ZARZĄDU DZIELNICY "ZACHÓD" 2016-20

 

Skład Rady Dzielnicy "Zachód":

 

Białas Izabela-przew.

Rosenstrauch Elżbieta -w-ce przew.

Cimała Henryk

Oszek Henryk

Kempny Benedykt

Kuśka Michał 

Szweda Michał

Pietrzykowska Krystyna

Foltyn Małgorzata

Paszenda - Kapa  Augustyna

Lanuszny Zygmunt

Goraus Arkadiusz

Fiedor Barbara

 

Skład Zarządu Dzielnicy:

 

Cimała Henryk- przew.

Oszek Henryk- w-ce przew.

Paszenda - Kapa Augustyna

Szweda Michał

Goraus Arkadiusz

Pietrzykowska Krystyna - skarbnik

Kempny Benedykt