KONTAKT

Członkowie Rady Dzielnicy pełnią dyżury w I wtorek miesiąca w godzinach od 17-tej do 18-tej. 
 

Telefony do kontaktu:
Przewodniczący Rady    602507679
Przewodniczący  Zarządu   796175318