ŻORY

 

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy "Zachód" mieści się na Osiedlu 700-lecia Żor PU-17-A, Modelarnia MOSIR – obok Klubu "Iskierka".

PISMA

PISMA WYCHODZĄCE I PRZYCHODZĄCE KADENCJI  2016-20

2017

Pismo dot: usunięcia usterek w nawierzchniach ulic

Pismo dot. doświetlenia ulic w Dzielnicy w roku 2017.

Pismo dot odpowiedzi o nazwę ulicy Ks. Karola Brzozy

Pismo dot. remontu ul. Kwiatowej i Andersa

Pismo Radnych dot. przeprowadzenia kontroli pod kątem ochrony środowiska

Pismo do wniosku o wszczęciu kontroli w Nifco Korea Poland

Odpowiedź na pismo w/s. zmniejszenia częstotliwości wywozu popiołu i śmieci

Pisma w/s. zmiany w kursowaniu bezpłatnej komunikacji miejskiej

Pismo dot. wybudowania chodnika przy ul. Kłapczyka

Pismo dot. rezygnacji z członka Rady P. Bogusława Bierski

Pismo dot. złej widoczności- skrzyżowania ulic: Folwareckiej i Armii Krajowej

Pismo dot. złej widoczności - skrzyżowania ulic: 3 maja i Al. Wojska Polskiego

Pismo dot. ul. Kłapczyka - postawienia znaku zakazu postoju

Pismo dot. zlikwidowania przejazdu kolejowego na ul. Północnej

Pismo dot. nieczynnego przejazdu kolejowego

Pismo dot. oświetlenia ul. Rybnicka 99a,99b,95,95a

Pismo dot. przycięcia żywopłotów

Pismo dot. nawierzchni drogi i oświetlenia ul. Malinowa

Pismo odpowiedź wybudowanie chodnika ul. Kłapczyka

Pismo do PWiK dot. podwyżki odprowadzania wody deszczowej

Pismo dot. budowy chodnika ul. Kłapczyka odpowiedź na pismo z dnia 16.06.2017 r.

Pismo w sprawie opłat za odprowadzenie ścieków od PWiK

Pismo dot wybudowania chodnika przy ul. Folwareckiej

Pismo  dot. wybudowania Chodnika przy ul. Kłapczyka Wydział IMiI

Pisma dot. wybudowania chodnika przy ul. Kłapczyka  Doradca Prezdenta

Pismo dot. nieprawidłowego parkowania na ul. Kłapczyka

Pismo dot. obcięcia konarów drzew i braku znaku P-12

Pismo dot. oświetlenia ul. Malinowej 10a-d

Pismo dot. doświetlenia ul. Rybnicka 99a, 99b i 98 odpowiedź

Pismo dot. nawierzchni ścieżki wejściowej do Parku Miejskiego

Pismo dot. Nifco Korea wszęcia kontroli

Pismo dot. braku odpowiedzi w/s. opłat za odprowadzenie wód...

Pismo dot. boiska na Os. 700-lecia Żor

Pismo dot. ul. B. Prusa - rejon posesji nr 2

Pismo dot. przejscia dla pieszych przez ul. Folwarecką

Pismo dot. ograniczenia predkości samochodów na ul. Wł. Pałki