Szanowni Państwo

Z dniem 09.11.2016 r. rozpoczęła pracę  Rada Dzielnicy "Zachód" wybrana na lata 2016 r-2020 r. Zdajemy sobie sprawę, że spoczywa na nas współodpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie naszej dzielnicy.

Do najważniejszych zadań Rady zaliczyć należy:
·działania na rzecz integracji mieszkańców
·bezpieczeństwo mieszkańców
·współdziałanie z Prezydentem i Radą Miasta na rzecz rozwoju dzielnicy
·bieżące interwencje na zgłaszane problemy mieszkańców
·dążenie do poprawy infrastruktury dzielnicy
·organizacja przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
·organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.