2017-03-28 - ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

Foto: Janusz Janik